ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ. จัดประกวดภาพถ่าย “40 ปี ประทับใจ เติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณค่า”
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และบุคคลทั่วไป ผู้ชื่นชอบและรักการถ่ายภาพ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นภาพถ่ายบุคคล อาคาร สถานที่ กิจกรรม ฯลฯ (สามารถเป็นภาพจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับคณะฯ หรือผลผลิตจากคณะฯ สู่ภายนอก) ในหัวข้อ “40 ปี ประทับใจ เติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณค่า”

แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท
  • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • ประเภทบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่า/อดีตบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวด 
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท *(5 รางวัล) = 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อ่านละเอียดเพิ่มเติม และกติกาการเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่
https://bit.ly/3zaK3hK 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ 
E-mail: photodent40@gmail.com

ส่งประกวดผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 18 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานสื่อสารองค์กร อาคาร 3 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ในวันและเวลาราชการ)
E-mail: photodent40@gmail.com 
หรือ โทร. 0-7428-7567