ข่าวชาวสงขลานครินทร์

‘รศ. ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์’ คว้ารางวัลเหรียญทอง และ Special Award ระดับนานาชาติ ในงาน iENA 2022
    รศ. ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลเหรียญทอง และ Special Award จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ประเทศเกาหลี ในงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2022) ในผลงานวิจัยเรื่อง “ลูกอมเม็ดนิ่ม [6]-จินเจอรอล สำหรับแก้เมารถเมาเรือ” จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี     สำหรับงาน iENA ดังกล่าว เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในสหภาพยุโรป จัดขึ้นเป็นปีที่ 74 มีนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 500 ผลงาน จากกว่า 20 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 10,000 คน ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำผลงานของนักวิจัยไทยกว่า 80 ผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ซึ่งทุกผลงานที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองในเกณฑ์ที่ให้ความสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานของผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานวิจัย ความพร้อมในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผลงานที่มีกระบวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง ผลงานที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับประเทศ อาทิ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ มาก่อน และถือเป็นการสร้างความภูมิใจและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยในเวทีโลกอีกด้วย