ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน_ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมนักศึกษา.pdf
  ร่างเอกสารประกวดราคา_ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมนักศึกษา.pdf