ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้า และตู้ชาร์จ พร้อมติดตั้ง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้า และตู้ชาร์จ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ.pdf