ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อเกรอะ หอพักนักศึกษา อาคาร 1
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อเกรอะ หอพักนักศึกษา อาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ_ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพัก นศ.อ.1.pdf