ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษา อาคาร 1
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษา อาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษา อ.1.pdf
  เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษา อาคาร 1.pdf
  ราคากลาง_ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพัก นศ. อ.1.pdf