ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมระบบ ZOOM
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมระบบ ZOOM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ_ปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาฯ.pdf