ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ Coursera เปิดแพลตฟอร์มสู่การเรียนรู้ระดับโลก มุ่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย และสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ร่วมกับ Coursera เปิดการอบรมคอร์สเรียนจากแพลตฟอร์มจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.อ. และ Mr. Eklavya Bhave, Senior Regional Director กล่าวต้อนรับ พร้อมการบรรยายแนะนำแพลตฟอร์มและประสบการณ์จากผู้เรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา
    โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Transformation เปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดจากคอร์สเรียนออนไลน์หลายสาขาวิชา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการจัดการศึกษาแห่งอนาคตของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้ง 5 วิทยาเขต สามารถเรียนออนไลน์สู่การเรียนรู้ระดับโลก (World Class Self Learning) เรียนฟรีไม่จำกัดวิชาเรียน มากกว่า 9,000 คอร์ส จากมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำระดับโลก
สมัครขอสิทธิการใช้งานได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1. สำหรับอาจารย์/บุคลากร 
ลงทะเบียนขอใช้งานได้ที่ : kyl.psu.th/WAcUjSzOp 

2. สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ลงทะเบียนขอใช้งานได้ที่ : kyl.psu.th/lV7uDpjCv

3. สำหรับหลักสูตร (อัปโหลดรายชื่อนักศึกษา) 
ลงทะเบียนขอใช้งานได้ที่ : kyl.psu.th/Q_xlQpzmb

เปิดรับสมัครและเข้าเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
“ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน” 
และสิทธิมีจำนวนจำกัด
 
    โดยผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากได้รับคำเชิญเข้าเรียนจากระบบ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
คุณศรายุทธ จุลแก้ว e-mail : sarayut.j@psu.ac.th โทร. 074-282832
คุณพิสชา เชาวน์วุฒิกุล e-mail : pitsacha.c@psu.ac.th โทร. 074-282376