ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ฉลองวาระครบรอบ 55 ปี ม.อ. ณ วัดท่าข้าม จ.สงขลา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ณ วัดท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เพื่อสบทบทุนสร้างกำแพงวัดและบูรณะวัดท่าข้าม

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ได้จัดทอดกฐินสามัคคี เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 55 ปี ม.อ. ในปี 2566 ตลอดจนเพื่อจรรโลงสืบทอดบวรพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565  

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 โดยรวบรวมเงินส่งที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี “กฐินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เลขที่บัญชี 565-424490-9 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 9680-2