ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้า และตู้ชาร์จ พร้อมติดตั้ง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้า และตู้ชาร์จ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกวดราคาซื้อรถขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้า และตู้ชาร์จ.pdf