ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 2M อาคารกีฬาและนันทนาการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 2M อาคารกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ_งานปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 2M อาคารกีฬาและนันทนาการ.pdf