ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์อาหารโรงช้าง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์อาหารโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ_ปรับปรุงพัฒนาศูนย์อาหารโรงช้าง.pdf