ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จับมือ อบจ.สุราษฎร์ธานี และ สสส. Kick off เปิดตัวโครงการเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี นำร่องภาคใต้อย่างยิ่งใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบจ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม Kick off เปิดตัว “กิจกรรมบูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชาวสุราษฎร์ธานี” ภายใต้โครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชาวสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาและจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับจังหวัดที่บูรณการทุกภาคส่วนในการทำงานส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อศึกษารูปแบบของการร่วมสนับสนุนทุนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามแผนของคณะกรรมการสุขภาพระดับจังหวัด โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตัวแทนชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65