ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม
    กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม ในวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง ประธานบริหารกองทุนฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ รศ. ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้มีจิตเป็นกุศลจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุขและบริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสในกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีภารกิจการดำเนินงานในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ โครงการความร่วมมือรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการของกะโหลกศรีษะและใบหน้าเขตภาคใต้ โครงการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมและทำฟันปลอมให้ผู้ป่วยด้อยโอกาส โครงการพัฒนาการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดรูปบริเวณช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า ด้วยวิธีจุลศัลยกรรมหลอดเลือด ศูนย์ดูแลรักษาทางทันตกรรมครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ ให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการทางทันตกรรม โครงการรอยยิ้มสดใสของนักศึกษาทันตแพทย์ บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการทันตกรรมแก่คนพิการในการเข้าถึงทันตกรรม ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ และนำความรู้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยผู้สนใจร่วมทำบุญสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า โทร.0-7428-7511, 09 9149 8249 คุณกฤษณะ และ 09 4889 4239 คุณบริรักษณาพิไล หรือโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-2-66601-6

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์
Website : https://www.dent.psu.ac.th/unit/100yfund/ 
Facebook : https://www.facebook.com/100yearshonouredfund.dent.psu 
Line ID : @smartdentshop
โทร. 074-287510-1, 093-5797510