ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่งานจ้างออกแบบเขียนและประมาณราคา โครงการปรังปรุงเรือนพักรับรอง โดยวิธีคัดเลือก
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่งานจ้างออกแบบเขียนและประมาณราคา โครงการปรังปรุงเรือนพักรับรอง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด ดังต่อไปนี้

  df