ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมสร้างพลังศรัทธา “พาป๋าหลบบ้าน” สู่ประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน
    คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ จังหวัดสงขลา หน่วยงานรัฐ และเอกชน สร้างพลังศรัทธา “พาป๋าหลบบ้าน” รับอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพ กลับสู่จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ เคลื่อนขบวนอัฐิโดยรถบุษบก มาที่ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตรงข้ามวิหารหลวงปู่ทวด และประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอัฐิ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมี นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเลขาธิการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมพิธี และได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าเคารพอัฐิ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. 

    โดยในวันที่ 21 ส.ค. 65 เวลา 04.39 น. ได้เคลื่อนขบวนรถเชิญอัฐิ จากอาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมนักวิ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 99 ท่าน นำโดย รศ.นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พญ.สุภาพร โรยมณี รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  และคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ไปยังสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา พร้อมขบวนเดิน-วิ่ง “พาป๋าหลบบ้าน” เส้นทางจากบ้านศรัทธา และ วัดแหลมพ้อ สู่สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา รวมพลังประชาชนทั่วจังหวัดสงขลานับหมื่นคนพร้อมใจใส่เสื้อ “พาป๋าหลบบ้าน” โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารจังหวัดสงขลา ร่วมรับมอบอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายบัญญัติ จันทน์เสนะเลขาธิการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย