ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญเข้าร่วมมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
    สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เรื่อง "สร้างสรรค์งานประจำ สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร" (Reinventing Routines with Innovations for Organizational Development) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

โดยเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาส่งผลงาน ดังนี้
1. การพัฒนางานประจำ 
2. คู่มือปฏิบัติงาน 
3. สิ่งประดิษฐ์ และ
4. นวัตกรรม 

เข้าร่วมนำเสนอและประกวดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ทั้งนำเสนอผลงาน และไม่นำเสนอผลงาน)

ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=290#.Yu8T6OxBzvU