ข่าวชาวสงขลานครินทร์

หลักสูตร “โลจิสติกส์ฮาลาล” ม.อ. เปิดตัวรองรับการเติบโตตลาดสินค้ากลุ่มประเทศมุสลิม
    สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หรือ ITBS แถลงเปิดตัวหลักสูตรระยะสั้น “การจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล” หรือ Halal Logistics Management เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ฮาลาลทั้งระบบแบบมืออาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีองค์ความรู้ด้านฮาลาล ที่สามารถให้คำปรึกษา การบริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบ และดูแลระบบฮาลาลในการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง และการจัดการเอกสารและพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั่วไปและโลจิสติกส์ฮาลาล โดยในการอบรมรุ่นที่ 1 จะมีขึ้นในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง มกราคม 2566 มีทั้งภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติใช้สถานที่โรงเรียนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และ ภาคปฏิบัติงานจริงหรือฝึกงานที่สถานประกอบการจริง รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้ารับการอบรม     ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 9292 หรือ ที่ ITBS โทร. 095-759-8058 โดยมีค่าอบรมตลอด 4 เดือน 24,500 บาท    หลักสูตรดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดฮาลาล ซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะมีประชากรในโลกมุสลิมอยู่ประมาณ 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรโลก และมีอัตราการเติบโตสูง โดยประเทศไทยมีอัตราการส่งออกสินค้าสู่ตลาดในประเทศกลุ่มองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC เกือบ 2 แสนล้านบาท ซึ่งมีผลต่อการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากเราจะให้ความสำคัญกับภาคการผลิตแล้ว ภาคบริการก็มีความสำคัญเช่นกันโดยเฉพาะการบริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นการนำสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้า ดังนั้น การผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ฮาลาลจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทย ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้