ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมมอบต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
    คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมมอบต้นไม้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วม ณ ตลาดเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เนื่องด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 ภายใต้แนวคิด “เกษตรยุคโควิด พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในปีนี้ เนื่องจากปีพุทธศักราช 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้ ประกอบด้วย พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 9,000 ต้น ดำเนินการโดยบุคลากร นักศึกษา เกษตรกร และผู้จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวชมงานเกษตรภาคใต้ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถไปรับพันธุ์ไม้ฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดเกษตร ม.อ. และ สวนแปลงสาธิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ และวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ Cow Boy Pub ตรงข้ามคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่