ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน”
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธาน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ลานหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริเริ่มโครงการให้ราษฎรโดยเฉพาะเกษตรกรในท้องถิ่นชนบท ผลิตงานด้านศิลปหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้พระราชทานกำเนิดแก่มูลนิธิ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ทรงเป็นแบบอย่างในการทรงใช้สอยงานศิลปะหัตถกรรมของไทย โดยพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยในทุกโอกาส รวมถึงการที่ทรงเผยแพร่คุณค่าแห่งเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและหัตถกรรมไทย