ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร จัดอบรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล สำหรับบุคลากร ม.อ. แนะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ต้องทันยุคดิจิทัล
    ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหัวข้อ “การสื่อสารในยุคดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านทักษะในการสื่อสารในยุคดิจิทัล และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร โดยนายชวลิต จิตภักดี วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากรและการสื่อสาร โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังประมาณ 150 คน ทั้งออนไลน์ผ่านระบบซูม และร่วมอบรมภายในห้องประชุม 210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565    นายชวลิต จิตภักดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยทันสมัย โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เริ่มใช้อีเมล์ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าภาคภูมิใจบุคลากรสงขลานครินทร์    “บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควรสื่อสารกับคนรุ่นใหม่คือนักศึกษาผ่านสื่อที่นิยมใช้ คือการใช้สื่อดิจทัล โดยที่บุคลากรส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเจนเนอเรชั่น X ต้องสื่อสารกับนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ หรือเจนเนอเรชั่น Z คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี 2540-2555 มีอายุ 10-25 ปี ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง คนเจนเนอเรชั่น Z ร้อยละ 48 มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่ไม่เป็นทางการ เป็นเหมือนเพื่อน สามารถพูดกันได้อย่างตรงไปตรงมา ได้รับการสนับสนุนให้มีอิสระ มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง มีนิยามเป้าหมายชีวิตว่า “ชีวิตเป็นการเติมเต็มความรับผิดชอบ” และ “ชีวิตเป็นเรื่องของการรักตัวเอง” ให้คุณค่าทั้งกับตัวเองและครอบครัว โตมากับอินเตอร์เน็ต และได้รับข้อมูลข่าวสารมากมาย และมองว่าความสำเร็จในชีวิตก็มาจากความพึงพอใจของตัวเองด้วย”    เทคโนโลยีคลาวด์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ในโลกได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีอย่างเช่นการประชุม อบรม สัมมนา ผ่าน Zoom ที่คาดว่าจะนำมาใช้ในอีก 10 ปี ข้างหน้า เมื่อเกิดวิกฤตโควิด ก็ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทันทีในประเทศไทยและทั่วโลก เราใช้ AI ขับเคลื่อนเครื่องมือทางการตลาดและการขายมากขึ้น นักการตลาดใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ธุรกิจทั่วโลกเริ่มวางแผนการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อรับมืออย่างเหมาะสม พร้อมต่อการเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล        ชมคลิปการบรรยาย "การสื่อสารในยุคดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย" โดย นายชวลิต จิตภักดี ได้ที่
https://psu-th.zoom.us/rec/share/p_HmpKFLwdkVj2G_rTF4eE08rOInJwa1rFLx8jGPNuI_hlQmzBXCPaq2t5e1NOg3.U647ZngCFEr1AErq