ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง Co-learning space หอพักนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง Co-learning space หอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุง Co-learning space หอพักนักศึกษา.pdf
  เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุง Co-learning space หอพักนักศึกษา.pdf
  ราคากลาง_ปรับปรุง Co-learning space หอพักนักศึกษา.pdf