ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภายในห้องเครื่องศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภายในห้องเครื่องศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศประกวดราคา_ปรับปรุงระบบประปาภายในห้องเครื่องศูนย์ประชุมนานาชาติ 60 ปี.pdf
  เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงระบบประปาภายในห้องเครื่องศูนย์ประชุมนานาชาติ 60 ปี.pdf
  ราคากลาง_ปรับปรุงระบบประปาภายในห้องเครื่องศูนย์ประชุมฯ.pdf