ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 11, 15, 16 และ 17 รวม 6 ห้อง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 11, 15, 16 และ 17 รวม 6 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 11,15,16 และ 17 รวม 6 ห้อง.pdf
  เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 11,15,16 และ 17 รวม 6 ห้อง.pdf
  ราคากลาง_ปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 11,15,16 และ 17 รวม 6 ห้อง.pdf