ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา รายละเอียด ดังนี้


  df