ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมจัดพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕
    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี และ สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้แทน คณาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเป็นการจัดพิธีผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. 

    ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ ได้ที่ https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/ หรือ SCAN QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕