ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าภายในวิทยาเขต ระยะ 2
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าภายในวิทยาเขต ระยะ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวนทางเท้าภายในวิทยาเขต ระยะ 2.pdf
  เอกสารประกวดราคาทางเท้าภายในวิทยาเขต ระยะ 2.pdf
  ราคากลางทางเดินภายในวิทยาเขต ระยะ 2.pdf