ข่าวชาวสงขลานครินทร์

จุฬาราชมนตรี ประกาศ 13 เม.ย. 64 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอมฎอน
    วันที่ 12 เม.ย. 64 สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ระบุว่า ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564