ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดคลิปสั้น “อุดมศึกษาไทย ร่วมแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน”
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้น อุดมศึกษาไทย ร่วมแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล สมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 

กติกา เกณฑ์ และรางวัล มีดังต่อไปนี้

กติกา ประกวดคลิปสั้น 3 ภาษา ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน” 

การส่งผลงานเข้าร่วม นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล ความยาว 4 - 5 นาที

ภาษาที่ใช้ เลือกภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา จากที่กำหนด ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาในการพูดนำเสนอ และมีคำบรรยาย (Subtitle) เป็นภาษาไทย

เกณฑ์การให้คะแนน 

เนื้อหา
น่าสนใจ สะท้อนปัญหาปัจจุบันของสังคม พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา นำเสนอประเด็นปัญหา และเสนอทางออกโดยใช้มุมมองการเรียนในระดับอุดมศึกษา  

วิธีการนำเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์ การลำดับเนื้อเรื่องน่าติดตาม ใช้สื่อในการดำเนินเนื้อเรื่องอย่างเหมาะสม วิธีนำเสนอน่าสนใจ 

ภาษาที่ใช้ ครบตามภาษาที่กำหนด ถูกต้องและเหมาะสม

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลที่มียอด Like & Share สูงสุด เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ทุกรางวัล 

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/25flaclipcontest ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิรภัทร รัตนสังข์ โทร. 0 7428 6673 E-mail: jiraphat.r@psu.ac.th