ข่าวชาวสงขลานครินทร์

11 ก.ค. 65 ม.อ. หาดใหญ่ - ปัตตานี หยุดราชการชดเชยวันอีฎิ้ลอัดฮา
    ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ วันอีฎิ้ลฟิตรี (รายอปอซอ) และวันอีฎิ้ลอัดฮา (รายอฮัจยี) เป็นวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลานั้น 

    เนื่องจากสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ ให้วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เป็นวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1443 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี จึงหยุดราชการชดเชยในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

    ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมจะหยุดให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป และคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ