ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ ประกาศเจตจำนง ร่วมมือในโครงการปลูกป่ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเจตจำนง ร่วมมือในโครงการปลูกป่ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 4 ภาคทั่วประเทศ พร้อมหนุนการวิจัยเพิ่มศักยภาพการดูดซับคาร์บอน ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนผ่านเทคโนโลยีด้านการเกษตรและป่าไม้ มุ่งผลักดันนโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศให้สำเร็จ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเจตจำนง ร่วมมือในโครงการปลูกป่ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 4 ภาคทั่วประเทศ พร้อมหนุนการวิจัยเพิ่มศักยภาพการดูดซับคาร์บอน ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนผ่านเทคโนโลยีด้านการเกษตรและป่าไม้ มุ่งผลักดันนโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศให้สำเร็จ