ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษาใหม่ “ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนที่ ม.อ. และภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกพระบิดา”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ปฏิญาณตน และเชิญธงมหาวิทยาลัย ธงประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวโอวาทแก่นักศึกษา นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ พระราชานุสาวรีฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีทั้งหมด 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตปัตตานี หาดใหญ่ ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต โดยในปีนี้มีนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีทั้งหมดประมาณ 8,000 คน และระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 1,200 คน รวมนักศึกษาใหม่ทั้งหมดประมาณกว่า 9,000 คน ซึ่งถือเป็นอนาคตของประเทศที่นักศึกษาทุกคนจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีความพร้อมที่จะออกไปเป็นคนดี มีความสามารถ ดูแลสังคม    ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สมดั่งที่ผู้ปกครองมีความยินดีที่ได้เข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ เชื่อว่าด้วยความพร้อมของคณาจารย์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้ในการศึกษา รวมถึงความรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ ระบบการดูแลนักศึกษา ทั้งหอพัก สวัสดิการ และการดูแลด้านสุขภาพ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลตนเองอย่างเป็นระบบ จะทำให้ลูกสงขลานครินทร์ทุกคนได้เติบโตออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกไปเป็นผู้นำในสังคม มีจิตอาสา พร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อมั่นว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจที่เข้ามาเป็นลูกพระบิดา ลูกสงขลาครินทร์ ขอให้เราใช้โอกาสในชีวิตมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป     “ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สำเร็จการศึกษาได้ตามที่ตั้งใจ ออกไปเป็นคนดี มีความสามารถ พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ให้ภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกพระบิดา เป็นลูกสงขลานครินทร์ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย