ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ. ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามรับชมได้ที่ 
Facebook @PSUConnext
วันที่ 10 พ.ค. 65
https://fb.watch/cVEZ631tQ3/
วันที่ 11 พ.ค. 65
https://fb.watch/cWXsBR9Tdc/ (ช่วงที่ 1)
https://fb.watch/cX74KehDWB/ (ช่วงที่ 2)

You Tube : PSUConnext
วันที่ 10 พ.ค. 65

วันที่ 11 พ.ค. 65
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2

หรือ www.psu.ac.th