ข่าวชาวสงขลานครินทร์

บุคลากร ม.สงขลานครินทร์ ร่วมเดินแบบการกุศลในงานประจำปีและกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา นำทีมบุคลากร โดยมี นางโชติรส ตันจ้อย นักวิชาการศึกษา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, นายพิรภพ ศรีงาม, นางสาวนิศารัตน์ ศิริกาญจน์ บัณฑิตจากโครงการ U2T และพัฒนาสู่กลุ่ม CIA Creative increasing Add Value สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, นางสาวณัฐธรีญา นวนวิลัย และนางสาวภัทรภรณ์ โฉมทอง นักศึกษาคณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกิจกรรมเดินแบบการกุศลในงานประจำปีและกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อสมทบทุนบริจาคให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาและประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย (ผ้าสงขลา) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน ในงานประจำปีและกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 โดยมีนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ จำนวนกว่า 140 ท่าน จาก สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติ ณ เวทีกลางในงานกาชาดฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


    สำหรับชุดที่นายแบบและนางแบบสวมใส่มาจาก ผ้าลายปริก จากทีมงานผ้าลีมาบาติก สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผ้าสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สร้างสรรค์ลวดลายจากใบปริก และลวดลายต่างๆ จากช่องลม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ต.ปริก โดยบัณฑิตโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือโครงการ U2T ใช้เทคนิคกรรมวิธีการทำผ้าบาติกพิมพ์มือแบบโบราณ ภายใต้การดูแลของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา    ผ้าลายขอพระราชทาน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้า ชื่อว่า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุข ลวดลาย S หมายถึง Srivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา    และเครื่องแต่งกายที่นางแบบสวมใส่ สถาบันฯ ใช้เทคนิคพิมพ์ผ้าแบบโบราณด้วยแม่พิมพ์ทองเหลือง กอปรกับ กระเป๋าถือ เป็นกระเป๋าผ้าบาติกปักลูกปัดโนรา ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประเภทผ้า ที่ผ่านมา