ข่าวชาวสงขลานครินทร์

2 พ.ค. 65 ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี หยุดราชการในวันวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ)
    ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลาดังกล่าว

    สำนักจุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

    ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ วันอีฎิ้ลฟิตริ (รายอปอซอ) และวันอีฎิ้ลอัดฮา (รายอฮัจยี) เป็นวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี จึงหยุดราชการในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

    ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมจะหยุดให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป และคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ส่วนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จะเปิดบริการตามปกติ