ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์อันดับที่ 2 ของประเทศ อันดับที่ 73 ของโลก ด้าน SDGs 8
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับ ที่ 2 ของประเทศ อันดับที่ 73 ของโลก ด้านการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน และการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  SDGs 8  Decent work and economic growth ขององค์การสหประชาชาติ และเป็นมหาวิทยาลัย top 100 ของโลก ทะยานจากอันดับที่ 98 ในปี 2564 สู่อันดับที่ 73 ในปี 2565

    โดย THE Impact Rankings 2022 ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ที่มา https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/decent-work-and-economic-growth#!/page/0/length/25/locations/THA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined