ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้ไขเสริมโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ.9
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้ไขเสริมโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน_งานแก้ไขโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ. 9.pdf
  เอกสารประกวดราคา_งานแก้ไขโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ.9.pdf
  ปร.4-6 งานแก้ไขเสริมกำลังโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ.9.pdf
  ราคากลาง แบบบก01_งานแก้ไขโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ.9.pdf