ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. 1 เดียวของไทยใน 8 สถาบันอุดมศึกษา ที่มีกลยุทธ์นานาชาติดีที่สุดของเอเชีย ปี 2022
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่มีกลยุทธ์นานาชาติดีที่สุดของเอเชีย ปี 2022 เข้าชิงรางวัล “THE Award Asia 2022” ด้าน International Strategy of the Year ซึ่งจัดโดย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษ และจะมีการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ด้าน International Strategy of the Year ในปีนี้ 8 สถาบัน ประกอบด้วย
 1. Hiroshima University
 2. University of International Business and Economics (UIBE), School of International Development and Cooperation (SIDC)
 3. Izmir Institute of Technology
 4. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 5. Prince of Songkla University
 6. Shanghai University
 7. Singapore Management University (SMU)
 8. Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
THE ได้จัดหมวดหมู่ประเภทรางวัลไว้ 10 ด้าน ประกอบด้วย
 1. Leadership and Management Team of the Year
 2. Excellence and Innovation in the Arts
 3. International Strategy of the Year
 4. Outstanding Support for Students
 5. Student Recruitment Campaign of the Year
 6. Teaching and Learning Strategy of the Year
 7. Technological or Digital Innovation of the Year
 8. Workplace of the Year
 9. THE DataPoints Research Improvement Award
 10. HE DataPoints Impact Award
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://theawardsasia.com/2022/en/page/shortlist