ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด “Science PSU for better Science and a better Society” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2500 บาท 

    โดยส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2565 และจะประกาศผลการตัดสินวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (https://www.sci.psu.ac.th) ซึ่งสามารถส่งผลงานผ่านอีเมลมาที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ E-mail : 55years.scipsu@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 0 7428 8022 ในวันและเวลาราชการ หรือเพิ่มเติมรายละเอียดที่ https://bit.ly/3x3gw9w