ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บวงสรวงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีบวงสรวงสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่พระราชานุสาวรีย์ฯ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายหลังเสร็จสิ้นการบูรณะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube @PSUConnext เพื่อให้ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมรับชมด้วยพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นพระรูปหล่อโลหะ ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ฉลองพระองค์ชุดสากล พระหัตถ์ทั้ง 2 ข้างวางบนพระเพลา พระพักตร์ตรง ประดิษฐานบนแท่นฐานหินอ่อนสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีแผ่นจารึกติดอยู่ที่ด้านหน้าของแท่นฐาน ตั้งอยู่บนลานสี่เหลี่ยมกว้าง ลดหลั่นกัน 3 ชั้น โดยนายสนั่น ศิลากรณ์ เป็นประติมากร จากกรมศิลปากร