ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ในรายการ “PSU News”
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปีที่ 1 – 3 ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการ “PSU News” ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2565
- กำหนดคัดเลือกผู้ประกาศข่าววันที่ 7 เมษายน 2565
(ส่งสคริปต์ข่าวที่ใช้คัดเลือกทางอีเมลนักศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2565)
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/eqK5j และส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย ได้ที่ Email: soraya.b@psu.ac.th 

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 090-7161529, 074-282-022 โสรยา ใบหา (พี่โส)