ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง ชนะเลิศออกแบบ Logo “10 ปี สถาปนิกสมุย”
    นายณัฐพร วัตตธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาปนิกสมุย รับทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร     นายณัฐพร วัตตธรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมามีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดกับหน่วยงานต่างๆ มาหลายครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์และเพื่อนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มาโดยตลอด ซึ่งการประกวดโลโก้ในครั้งนี้ มองว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก จึงลองร่างแบบไว้หลายแบบ โดยกลุ่มสถาปนิกสมุยเป็นหน่วยงานที่ได้สร้างสรรค์และทำผลงานเติบโตมาจนครบ 10 ปี จึงใช้ “บ้าน” เป็นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง โดยได้ร่างเส้นที่มีจุดเริ่มจากบ้านหลังเล็กและประสานต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้น ภาพรวมของโลโก้ชิ้นนี้จึงมองได้เป็นพยัญชนะ “ส” หมายถึง สถาปนิกสมุย และเลข “๑๐” ที่เป็นการครบรอบ 10 ปีของกลุ่ม อีกทั้งปลายของเส้นที่ลากออกไปเปรียบเสมือนการสานต่อให้ใหญ่ขึ้นและเป็นเส้นที่ลากยาวออกไปได้อีก หมายถึงสิ่งที่สถาปนิกสมุยได้ร่วมคิดร่วมสร้างมาตลอดทั้ง 10 ปี และยังคงสร้างสรรค์ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

    ส่วนการเลือกใช้สีน้ำตาลและสีฟ้าในผลงานนั้น โดยสีฟ้า สื่อถึงเกาะสมุย ใช้สีของน้ำทะเลเป็นสัญลักษณ์ ส่วนสีน้ำตาลสื่อถึงความเป็นสถาปนิก และเกาะสมุยเป็นพื้นที่เกาะกลางน้ำ จึงมีทั้งดินและน้ำอยู่คู่กัน จึงถ่ายทอดออกมาโดยใช้สองสีนี้เป็นตัวเล่าเรื่อง