ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ลงพื้นที่ติดตามการใช้แท็บเล็ตของนักเรียน ภายใต้โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลอิสลามสงขลา และ โรงเรียนบ้านทรายขาว เพื่อติดตามการใช้แท็บเล็ต ภายใต้โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” ที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันระดมทุนและส่งมอบให้นักเรียนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพูดคุย โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ คุณครู และผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา     นางมาลินี หมันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอิสลามสงขลา กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนอนุบาลอิสลามสงขลา ได้โอกาสจากพี่ๆ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้มีจิตอันดี ที่มอบแท็บเล็ต ทางโรงเรียนได้จัดสรรเครื่องให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนอุปกรณ์ ซึ่งต้องบอกเลยว่า บางบ้านมีนักเรียนที่เรียนดี แต่ครอบครัวมีพี่น้อง 6 คน ทำให้การใช้สื่อต้องสลับกันใช้ ซึ่งแน่นอนว่าในด้านการเรียนจะไม่มีประสิทธิภาพ การให้โอกาสในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาการเรียนของนักเรียน รวมถึงการสร้างเยาวชนที่ดีให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป    สำหรับโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” เป็นความร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งภาคีองค์กรศิษย์เก่าทุกคณะ และชมรมศิษย์เก่าระดับจังหวัด เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ในพื้นที่ 9 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชี : กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์ เลขบัญชี : 565-515514-5ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.0-7428-2209, 08-8753-4529 Line ID : alumnipsu