ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.ร่วมนักวิจัยทุน (วช.) พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมเตียงพลิกตะแคง ใช้งานในหอผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19
    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับนักวิจัยต่างสาขา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ส่งมอบนวัตกรรม เตียงพลิกตะแคงพร้อมเบาะ แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบ software smart bed ควบคุมเตียงพลิกตะแคงและเบาะเจลยางพาราป้องกันแผลกดทับ Doctor N Medigel ให้ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ระดับสากล สำหรับใช้งานในหอผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อีกทั้งงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ จากต่างประเทศก็มีราคาสูง


    โครงการวิจัย“การพัฒนาต่อยอดระบบ software smart bed ควบคุมเตียงพลิกตะแคงและเบาะเจลยางพาราป้องกันแผลกดทับ Doctor N Medigel เพื่อให้ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ระดับสากล สำหรับใช้งานในหอผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19” เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่มีอาการปอดอักเสบ จำเป็นต้องช่วยการหายใจในท่านอนคว่ำ ซึ่งต้องใช้พยาบาลหลายคนในการเปลี่ยนท่าผู้ป่วย จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำงาน


    เตียงพลิกตะแคง และ software smart bed เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากความร่วมมือของนักวิจัยต่างสาขา ต่างสถาบัน และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  และสามารถผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เป็นรายแรกของประเทศ


    ด้วยผลงานวิจัยที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ทางนักวิจัยและผู้สนับสนุนจึงส่งมอบผลงานวิจัยดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมสาธิตการใช้งาน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชั้น 8 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย และลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์