ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สุนิดา อรรถอนุชิต อาจารย์คณะพยาบาล ม.อ.ปัตตานี ประดิษฐ์แผ่นผิวหนังเทียมด้วยยางพารา ให้นักศึกษาฝึกฉีดยา ได้รับการจดสิทธิบัตรที่เยอรมัน
    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า สิ่งประดิษฐ์ “แผ่นผิวหนังเทียมด้วยยางพารา” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฉีดยาในสถานการณ์โควิด ที่จะต้องเรียนออนไลน์ ได้รับการจดสิทธิบัตร ที่ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 พร้อมทั้งยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทยแล้ว    อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกฉีดยาที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีสภาพแข็งเกินไปไม่มีความยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกเวลาปักเข็มลงไปไม่เหมือนผิวหนังคนจริงๆ อีกทั้งยังไม่สามารถฝึกฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้ จึงมีความคิดที่จะออกแบบแผ่นฝึกฉีดยา สำหรับให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ฝึกปฏิบัติ โดยแผ่นฝึกฉีดยาที่ดีจะต้องมีลักษณะเป็นแผ่นผิวหนังเสมือนจริง มีความยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกเวลาปักเข็มลงไปเหมือนผิวหนังคนจริงๆ อีกทั้งยังสามารถฝึกฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้    “แรงบันดาลใจของการออกแบบแผ่นฝึกฉีดยาก็เนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องฝึกปฏิบัติได้ จึงมีความคิดที่จะหาวัสดุที่มีลักษณะเหมือนผิวหนังของคนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติสำหรับฝึกปฏิบัติฉีดยาในรูปแบบต่างๆ จึงได้ปรึกษากับ ผศ. ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ผู้บริหาร บจ.ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) เพื่อผลิตแผ่นผิวหนังเสมือนจริงจากยางพาราโดยได้มีการปรับรูปแบบยางให้มีความเหมาะสม สามารถฉีดยาได้ในทุกวิธี โดยเฉพาะการฉีดแบบเข้าใต้ชั้นผิวหนัง แผ่นยางสามารถรับน้ำเข้าใต้ผิวหนังเป็นปุ่มชัดเจน เสมือนจริง สามารถดูดน้ำกลับได้ โดยที่แผ่นยางยังคงสภาพเดิม ทำความสะอาดได้ง่าย เพียงเเค่บีบน้ำออก และนำไปผึ่งลม การเก็บรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน ราคาประหยัด โดยได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564”    ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้จัดทำ แผ่นผิวหนังเทียม นำไปใช้สอนในรายวิชาเทคนิคทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ซึ่งในการเรียนการสอนออนไลน์นักศึกษาจะได้รับทักษะการฝึกปฏิบัติเสมือนจริง    “ผลการตอบรับอยู่ใน เกณฑ์ดีมาก นักศึกษาชอบ และรู้สึกสนุกเหมือนได้หัดฉีดยาผิดหนังคนจริงๆ การเรียนฉีดยา จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เราจะทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย นักศึกษาเรียนอย่างสนุกสนาน” อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต กล่าว