ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (ระบบเครือข่าย) จำนวน 1 อัตรา
    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (ระบบเครือข่าย) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

  สหกรณ์รับสมัครบุคลากร.pdf