ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นิมูฮัมหมัดบุคอรี นิและ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. นศ. ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ
นายนิมูฮัมหมัดบุคอรี นิและ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ นักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 10 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  

ทุน ม.ท.ศ. จัดตั้งจากพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจน ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน