ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.อ. ร่วมส่งผลงานภาพถ่าย ในหัวข้อ My Memories in PSU
    กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.อ. ร่วมส่งผลงานภาพถ่าย ในหัวข้อ My Memories in PSU  “ย้อนวันวาน ความทรงจำของฉันในรั้ว ม.อ.” เนื่องในโอกาสย่างเข้าสู่ปีที่  55 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กติกา
  • โพสต์ภาพ ม.อ. ผ่าน FB ของตนเอง
  • พร้อมข้อความบรรยายภาพ
  • ติด #MyMemoriesinPSU
  • ตั้งค่าโพสต์ “สาธารณะ”
    ร่วมส่งผลงาน ได้ตั้งแต่ 8 ม.ค. - 14 ก.พ. 65  ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล 28 ก.พ. 65
  • ศิษย์เก่า 555 คนแรก ที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับของที่ระลึก
  • นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม โดยกรอกข้อมูล ใน QR Code  ในไฟล์โปสเตอร์
  • ภาพประทับใจ รางวัลพิเศษ Limited Edition

    สามารถชมนิทรรศการภาพผลงาน ได้ในวันที่ 6 - 14 มี.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    สอบถามเพิ่มเติมที่ FB : งานพัฒนานักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่ - PSU Student Development Section