ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ม.อ. คว้ารางวัลแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
    นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (พร้อมรางวัลคะแนนสูงสุดของภาคใต้ และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของประเทศ ลำดับที่ 2) 1 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองเเดง พร้อมรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของประเทศ ลำดับที่ 2 ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (TChO17) ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดโดยศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลคะแนนสูงสุดของภาคใต้ (เงินรางวัล 1,000 บาท) และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของประเทศ ลำดับที่ 2 (เงินรางวัล 4,000 บาท) ได้เเก่ นายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนแสงทองวิทยา2. รางวัลเหรียญเงิน ได้เเก่ นายปลาบปลื้ม วิลล์ สุรเนาวรัตน์ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์3. รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นายปรคุณ พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเตชินท์ทิวัตถ์ รตะไพบูลย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา นางสาวไอหล้า กล่อมพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และนายนนทพัทธ์ ทองวัตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง