ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คุณนิตติ จิระนคร ร่วมกับ คณะ Soddata Charity Fund มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2564 เป็นที่ 13
    คุณนิตติ จิระนคร ร่วมกับ เพื่อนชาวมาเลเซีย จากรัฐปีนัง คณะ Soddata Charity Fund และเพื่อนชาวไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 88 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวม 440,000 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และทีมงานรับมอบ

คุณนิตติ จิระนคร ได้เชิญชวนเพื่อนๆ จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท แม้ว่าทุกคนทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 ก็พยายามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาได้อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลแก่ประเทศชาติ 

นับเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 รวมจำนวนทั้งสิ้น 8.73 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 921 คน คุณนิตติ จิระนคร กล่าวฝากถึงนักศึกษาผู้รับทุนสั้นๆ ว่า "ขอให้ตั้งใจเรียนให้จบ"